19.1. proběhly závěrečné zkoušky kurzu Sanitář

27.01.2020 10:24

Frekventanti kurzu Sanitář ukončili vzdělání závěrečnou zkouškou. Po vylosování pacienta provedli základní ošetřovatelskou péči, poté svůj výkon obhájili. Po této praktické části prokázali své teoretické vědomosti. Absolventům blahopřejeme. Foto v galerii.

—————

Zpět