Kurzisté ošetřovatelé vykonávají souvislou odbornou praxi.

21.07.2018 11:10

Během měsíců července a srpna, vykonávají kurzisté ošetřovatelé, souvislou odbornou praxi. Během měsíce září bude dokončena teoretická výuka a 7.10. budou vykonávat závěrečnou teoretickou a praktickou zkoušku.

—————

Zpět