Sanitáři úspěšně ukončili kurz

19.05.2023 07:44

Sanitáři úspěšně ukončili kurz závěrečnýma zkouškama.

 Vše se povedlo. Fotky z posledních dní z kurzu a ze závěrečnýcgh zkoušek jsou v galerii fotek na konci.

—————

Zpět