KURS Ošetřovatel plánujeme otevřít v září 2024 v Havířově. Můžete se přihlašovat do tohoto kurzu.

 

Pořádáme rekvalifikační kurzy v oboru Ošetřovatel a  Sanitář.

Akreditace SANITÁŘ : Č.j. MZDR 16033/2021-6/ONP ze dne 14.7.2021.Akreditace je platná  do července 2026

Akreditace OŠETŘOVATEL: Č.j. MZDR 16042/2021-5/ONP ze dne 14.7.2021. Areditace je platná do července 2026.

Akreditace Ošetřovatel: č.j. MZDR 30494/2022-6/ONP ze dne 13.12.2022. Akreditace je platná  do 31.12.2027

 

Kurzy je možno uhradit také přes UP.

 

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Kurzy pořádáme od roku 1998 a platnou akreditaci máme do roku 2026 (Sanitář) a do konce roku 2027 (Ošetřovatel).

Ošetřovatel  ( 300 hodin souvislé praxe, 400 hodin teorie), kurs trvá nově 12  měsíců, (Ministerstvo zdravotnictví upravilo dobu konání kurzu, pro všechna vzdělávací zařízení na 12 měsíců) cena 16 000,-Kč -, souvislou praxi Vám zajistíme v místě bydliště po dohodě. Teoretická výuka probíhá v Havířově na ul. Svornosti.

V ceně obou kurzů  jsou výuková skripta, která Vám zůstanou, zapůjčení knihy Tělověda a ochranného oděvu na praxi,

očkování proti hepatitidě typu B (platí stát).

uplatnění: ve všech zdravotnických zařízeních na pozici ošetřovatel (zákon č.96/2004 § 36)v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, rehabilitačních ústavech, lázních, domácí péči, dále v sociálních zařízeních jako "pracovník v sociální službách pro přímoobslužnou péči"(zákon 108/2006 §116), v ambulantních a pobytových zařízeních sociálních služeb: domovy pro seniory, penziony pro seniory, pečovatelské služby, asistenční služby, zařízení pro občany s postižením

nejbližší kurz:  Nový kurz ošetřovatel začne od září 2024

obsah kurzu: ošetřovatelství, péče o nemocné v klinických oborech, epidemiologie a hygiena a péče o zdraví, somatologie, sociální služby a právo, sociální aktivizace, etika v ošetřovatelství, psychologie, ošetřování nemocných (praktický nácvik), souvislá praxe...

podmínky k přijetí: střední vzdělání, poř. 3-letý učební obor, zdravotní způsobilost, zájem

 Sanitář (100 hodin teorie, 80 hodin praxe, kurs trvá 3 měsíce, cena 6 000,-Kč. Nově je součástí praktické výuku kurzu  sanitář, zařazeno praktické proškolení na odděleních Patologie, Operační sály, Rehabilitace,  Laboratoře biochemie, Nemocniční lékárna.

uplatnění : ve všech typech zdravotnických  zařízení, lázních, lékárnách (zákon č.96/2004 §42)

obsah: ve zmenšené míře jako ošetřovatel, kromě sociálních předmětů. V praktické výuce jsou zařazeny nově proškolení na pracovištích Patologie, Operační sály, Rehabilitace,  Laboratoře biochemie, Nemocniční lékárna.

nejbližší kurz : zatím není vypsán termín.

podmínky k přijetí: základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, zájem


Fotky z kurzu

/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0015-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0024-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0025-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0026-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0027-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0028-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/fotografie0029-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/p1080135-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/p1080136-jpg/
/album/ffotky-z-kurzu/p1080137-jpg/

—————


Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: